Menu

Kiedy do logopedy?

  • Redakcja
  • Nadrzędna kategoria: Artykuły

Izabella Wiatrak

Dyplomowany Logopeda

tel. 510 484 284

 

Sprawdź rozwój komunikacji swojego dziecka

RODZICU, JEŚLI TWOJE DZIECKO:

- w wieku 3 miesięcy nie reaguje na dźwięki otoczenia, nie głuży (fizjologiczne dźwięki   
wydawane przez niemowlaka);
- w wieku 6 miesięcy nie reaguje na dźwięki otoczenia zainteresowaniem, a na Twoją mowę   
reakcją dźwiękową;
- pod koniec pierwszego roku życia nie rozumie prostych pytań (np. gdzie mama), nie wskazuje
na polecenie kilku znanych osób lub przedmiotów, nie próbuje naśladować odgłosów z
otoczenia ani odgłosów zwierząt, nie wypowiada żadnego słowa

SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  PSYCHOLOGIEM  LUB  LOGOPEDĄ

 

 

RODZICU, JEŚLI TWOJE DZIECKO:

-    w wieku 2-3 lat nie rozumie Twoich prostych pytań i prostych poleceń,
-    nie lubi słuchać czytanych przez Ciebie bajek, czy też słuchać bajek dźwiękowych,
-    nie mówi bądź mówi niewiele;
-    rozumie mowę, lecz mało mówi;
-    rozumie mowę, mówi dużo, ale bardzo niewyraźnie

KONIECZNIE  POSTARAJ  SIĘ  O  KONSULTACJĘ  
LOGOPEDYCZNO - PSYCHOLOGICZNĄ

 


Moje artykuły z prasy lokalnej powiatu wołomińskiego:

CZAS  DO  LOGOPEDY


Chciałabym ponownie zaapelować do rodziców małych dzieci, aby dużo większą uwagę zawracali na rozwój mowy ich pociech.


Komunikacja międzyludzka jest postawą rozwoju sfery społecznej, emocjonalnej, psychicznej. Dzięki mowie nawiązujemy kontakty, zdobywamy przyjaciół, jesteśmy samodzielni. Możemy głośno wypowiadać swoje myśli, protestować, komunikować swoje potrzeby, okazywać przeżywane emocje. Jeśli małe dziecko nie mówi, w pewnym momencie zaczyna dostrzegać swoje braki, z którymi samo nie może sobie poradzić. Wiążą się z tym problemy w sferze emocjonalnej - małe dziecko bardzo przeżywa, że nie może mówić, a inne dzieci to potrafią; w sferze społecznej - nikt nie chce się bawić z dziećmi, które nie potrafią się komunikować (niestety świat dzieci jest czasem bardzo brutalny); w sferze psychicznej - dziecko zamyka się, gdy nie jest w stanie poradzić sobie z samotnością i brakiem mowy, a tym samym trudnością w nawiązywaniu nowych znajomości i przekazywaniu swoich myśli.  Rolą rodziców jest zauważyć problem, poszukać pomocy i odpowiednio pokierować terapią dziecka, aby problem zniknął.
Bywają rodzice, którzy czekają aż problem minie sam - co sprzyja utrwalaniu się wady lub opóźnienia i powoduje, że terapia będzie wymagała w przyszłości dużo więcej czasu i pracy. Bywają też i tacy, którzy przychodzą z 3-latkiem mocno zaniepokojeni faktem, że jeszcze nie wymawia prawidłowo wszystkich dźwięków.
Zanim zaczną się Państwo martwić, mogą zapoznać się z etapami rozwoju mowy dziecka i sprawdzić, czy mowa Waszego dziecka nie jest przypadkiem typowa dla jego wieku.
Jeśli stwierdzą Państwo jakiekolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast udać się do specjalisty - logopedy!  Logopeda oceni budowę narządów mowy, sprawdzi czy dziecko dobrze słyszy, prawidłowo oddycha i przełyka. W razie potrzeby specjalista dobierze odpowiedni zestaw ćwiczeń i pokaże jak je wykonywać. Jeśli trafią Państwo do poradni,  gdzie zaproponują Wam badanie dziecka w wieku 6 lat, jest to stanowczo za późno! Wtedy dziecko rozpoczyna już naukę czytania i pisania, a jak tu poprawnie czytać i pisać, gdy się jeszcze nie umie dobrze mówić? Proszę nie rezygnować i szukać dalej logopedy, który będzie mógł przyjąć Wasze dziecko jak najszybciej. Zlikwidowanie wad wymowy (szczególnie tych utrwalonych) oraz opóźnień mowy wymaga czasu, rok może nie wystarczyć.
Konsultacje z lekarzami innych specjalności niż logopedyczna i opinie, że wada lub opóźnienie miną same są BŁĘDNE!
Właśnie dlatego apeluję do rodziców, aby większą uwagę przykładali do rozwoju mowy ich dzieci, jak również do staranności i prawidłowości mowy; aby nie ignorowali nieprawidłowości i jak najszybciej udzielali pomocy dzieciom.
Oto kilka sfer, na które należy zwrócić uwagę i udać się niezwłocznie do logopedy w razie wątpliwości:
-    Zgłoś się do logopedy, gdy Twoje roczne dziecko nie reaguje na Twoje słowa i wydaje Ci się, że nie rozumie, co do niego mówisz, a już 8 -miesięczne dziecko jest w stanie zrozumieć pojedyncze komunikaty.
-    Zgłoś się do logopedy, gdy dwulatek lub trzylatek nic nie mówi lub mówi tylko kilka wyrazów.
-    KONIECZNIE zgłoś się do logopedy, gdy czterolatek lub pięciolatek mówi niewiele lub niewyraźnie.
-    Niepokoją cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy.
-     Masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
-    Dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę.
-    Twoje dziecko ma problemy z przełknięciem pokarmów.
-    Twoja pociecha nawykowo mówi przez nos.
-    Po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczna na bezdźwięczne: [d] na [t] (np. zamiast domek mówi tomek), [w] na [f] (zamiast woda mówi fota), [g] na [k] (zamiast gęś mówi kęś), [b] na [p] (zamiast buda mówi puta).
-    Nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a, o, u, e, i, y) pod koniec trzeciego roku życia.
-    Jeśli dziecko wyraźnie zniekształca głoskę, np. gardłowo wymawia głoskę r ( jeśli małe dziecko zamiast głoski [r] mówi [l] jest to prawidłowość, ale sześciolatek powinien wymawiać tę głoskę prawidłowo).
Świadomość rodziców to bardzo duża zaleta, która pozytywnie odbija się na zdrowiu i rozwoju naszych dzieci.
Sprzeciwiam się przyjmowaniu za normę (w diagnostyce i terapii) braku rozwoju mowy w drugim roku życia oraz podejmowanie jakichkolwiek działań dopiero po trzecim roku życia dziecka. Konsekwencje takiego myślenia ponoszą Nasze dzieci. Nie pogłębiajmy i nie utrwalajmy dysfunkcji w sferze językowej, a co za tym idzie w sferze poznawczej, społecznej i emocjonalnej. Dbajmy  rozwój mowy i komunikacji Naszych dzieci.

 


Kiedy do logopedy?


Istnieje konieczność jak najwcześniejszego diagnozowania zaburzeń mowy oraz rozpoczynanie terapii w celu jak najszybszego niwelowania dostrzeżonych nieprawidłowości.

Dziecko to mały człowiek, którego życie jest w rękach jego opiekunów. My jako rodzice pragniemy, aby nasze dzieci były zdrowe,  szczęśliwe i prawidłowo się rozwijały. Właśnie dlatego chodzimy z dziećmi do lekarzy, kupujemy edukacyjne zabawki, posyłamy do szkół - chcemy dostarczyć naszemu dziecku wszystkiego, co wspomoże jego harmonijny rozwój.
Podstawą  rozwoju dziecka jest rozwój mowy. To dzięki niemu komunikujemy swoje potrzeby, zgłaszamy sprzeciw, okazujemy uczucia. Mowa jest więc ważnym czynnikiem warunkującym ogólny rozwój dziecka, dzięki której staje się ono aktywnym podmiotem rzeczywistości, wpływającym na nią i kształtującym ją. Każde zaburzenie rozwoju komunikowania się nie jest obojętne dla emocji oraz psychiki dziecka.
Organizm człowieka stanowi całość i działa jak dobrze naoliwiona maszyna.  Jeśli jedna jej część wolniej działa, inne także zaczynają psuć się lub funkcjonować mniej sprawnie. Jeśli dziecko nie mówi i nie widzi sposobu jak ma inaczej porozumieć się z rodzicami, może przestać próbować nawiązywać kontakt. Przez to staje się wycofane, apatyczne, boi się innych ludzi, a to dzięki kontaktom z innymi rozwijamy się jako jednostki. Traci więc nasza pociecha szansę na harmonijny rozwój.
Prof. J. Cieszyńska oraz dr M. Korendo podkreślają jak ważny jest harmonijny rozwój dziecka we wszystkich jego sferach. Ich zdaniem istnieje relacja zwrotna między językiem, a sferami życia człowieka. Zaburzenie którejkolwiek ze sfer wpływa negatywnie na rozwój  języka dziecka, przynosząc nieodwracalnie skutki powodujące dalsze deficyty funkcji językowych. Dowodzi to jak bardzo ważna dla rozwoju człowieka i jakości życia jest zdolność rozumienia mowy i komunikowania się z otoczeniem. Brak zdolności rozumienia mowy i komunikowania się  nie pozwoli nam opowiedzieć o swoich potrzebach, zgłosić sprzeciwu ani okazać emocji.
Istnieje więc konieczność jak najwcześniejszego diagnozowania zaburzeń mowy oraz rozpoczynanie terapii w celu jak najszybszego niwelowania dostrzeżonych nieprawidłowości. Pozytywnym następstwem takiej szczególnej ostrożności związanej z prawidłowym rozwojem mowy u jak najmłodszych dzieci, będzie możliwość niedopuszczenia do wtórnych zaburzeń  mowy i nakładania się na siebie nieprawidłowości, do niewydłużania czasu prawidłowego kształtowania się systemy językowego oraz niedopuszczenie do komplikacji w rozwoju psychicznym i emocjonalnym dziecka.
Ubolewam, że w dzisiejszych czasach ciągle obecne jest w  diagnostyce i terapii, przyjmowanie za normę brak rozwoju mowy w drugim roku życia oraz podejmowanie jakichkolwiek działań dopiero po trzecim roku życia dziecka. Konsekwencją takiego postępowania jest pogłębianie i utrwalanie dysfunkcji w sferze językowej, a co za tym idzie w sferze poznawczej, społecznej  i emocjonalnej .
RAMKA:

Sprawdź rozwój komunikacji swojego dziecka
RODZICU, JEŚLI TWOJE DZIECKO:

- w wieku 3 miesięcy nie reaguje na dźwięki otoczenia, nie głuży (fizjologiczne dźwięki   
wydawane przez niemowlaka);
- w wieku 6 miesięcy nie reaguje na dźwięki otoczenia zainteresowaniem, a na Twoją mowę   
reakcją dźwiękową;
- pod koniec pierwszego roku życia nie rozumie prostych pytań (np. gdzie mama), nie wskazuje
na polecenie kilku znanych osób lub przedmiotów, nie próbuje naśladować odgłosów z
otoczenia ani odgłosów zwierząt, nie wypowiada żadnego słowa

SKONTAKTUJ  SIĘ  Z  PSYCHOLOGIEM  LUB  LOGOPEDĄ

 

 

RODZICU, JEŚLI TWOJE DZIECKO:

-    w wieku 2-3 lat nie rozumie Twoich prostych pytań i prostych poleceń,
-    nie lubi słuchać czytanych przez Ciebie bajek, czy też słuchać bajek dźwiękowych,
-    nie mówi bądź mówi niewiele;
-    rozumie mowę, lecz mało mówi;
-    rozumie mowę, mówi dużo, ale bardzo niewyraźnie

KONIECZNIE  POSTARAJ  SIĘ  O  KONSULTACJĘ  
LOGOPEDYCZNO - PSYCHOLOGICZNĄ