netKonkret

Tag "Beata Gajewska"

Jeśli nie światła – to co?

    Jeśli nie światła – to co?

Problem z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych w naszej gminie istniej od dawna. Szczególnie odczuwane jest to w sołectwach, gdzie brak jest sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych. Dotyczy to

Read Full Article