netKonkret

Największa afera Wołomina?

Największa afera Wołomina?
12 października
19:56 2017

Życie i zdrowie człowieka jest wartością bezcenną, więc bezpieczeństwo mieszkańców powinno być przez władze traktowane priorytetowo. Czym spowodowany był brak działania burmistrz Elżbiety Radwan w kwestii ekspertyzy ustalającej bezpieczną odległość galerii handlowej od zakładu chemicznego? Wszystko wskazuje na to, że to dopiero pierwsza odsłona sprawy, która ze względu na skalę i powagę, ma szansę przejść do historii jako największa afera Wołomina.

Największa afera Wołomina?

Jakie będą dalsze odsłony sprawy, która w przyszłości ze względu na powagę tematu (i możliwe konsekwencje) może być nazwana największą aferą Wołomina?

Kwestia bezpiecznej odległości galerii handlowej od zakładu chemicznego nie jest sprawą nową, jednak jedynie wąskie grono bliskich współpracowników Elżbiety Radwan miało wiedzę o istnieniu opracowania naukowego na ten temat – ekspertyzy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Dlaczego burmistrz Elżbieta Radwan nie podjęła żadnych konkretnych działań w związku z informacją dotyczącą bezpieczeństwa ludzi, którą uzyskała około dwa lata temu? Osoba, której twarz na bilbordowych plakatach widnieje nawet przy przekazywaniu mało istotnych informacji, nie nadała rozgłosu, nie przeprowadziła konsultacji ani też nie przeprowadziła spotkań eksperckich dotyczących, kwestii bezpieczeństwa w związku z otrzymaną ekspertyzą dotyczącą bezpiecznej odległości od zakładu DJ Chem Chemicals Poland S.A, z której wynika, że obiekt galerii handlowej przy ulicy Geodetów znajduje się częściowo w strefie przekraczającej bezpieczną odległość – zgodnie z ekspertyzą, tego typu obiekty nie powinny znajdować się w tej strefie.

Niewygodny dokument?

Zastanawiające w całej sprawie jest to, że dopiero przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Czarzasty po około dwóch latach od opracowania dokumentu, gdy uzyskał informacje o jego istnieniu, wystąpił o niego do burmistrz Elżbiety Radwan, a gdy dokument uzyskał to udostępnił go wszystkim radnym. Kilka dni później radny Dominik Kozaczka opublikował w internecie treść tego dokumentu.

Z informacji uzyskanych przez netKonkret wynika, że burmistrz do tej pory nie przyszła z tym tematem na Komisję Bezpieczeństwa Rady Miejskiej wraz z zapleczem eksperckim, które mogłoby powiedzieć, jakie środki bezpieczeństwa należy podjęć wobec zaistniałej sytuacji. Nie pojawił się do tej pory, żaden dokument szczegółowo określający zasady postępowania w przypadku wystąpienia awaryjnych zdarzeń w odniesieniu do przedmiotu ekspertyzy. Pytania, jakie burmistrz podjęła środki bezpieczeństwa w związku z powziętą dwa lata temu wiedzą, dopiero pojawią się w dyskusji publicznej a prawdopodobnie również i w właściwych postępowaniach wyjaśniających.

Według wielu komentatorów burmistrz Radwan powinna dokument przedstawić na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Wołomińskim, aby wspólnie podjąć odpowiednie kroki, szczególnie w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualnej ewakuacji klientów galerii. Członkami tej komisji powoływanej przez Starostę są m.in, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Prokuratury Okręgowej, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Niestety fakt, że na terenie gminy ma miejsce sytuacja, że obiekt, który według oficjalnej ekspertyzy, nie powinien znajdować się w odległości przekraczającej wyznaczoną odległość bezpieczną, jednak w takim położeniu niedawno się znalazł, nie był do tej pory tematem, o którym burmistrz Radwan uznałaby za stosowne powiadomić tę komisję w celu wypracowania planu działań w przedmiotowej sytuacji (np. dotyczącego zasad ewakuacji lub konieczności powiadomienia wyższych organów w tym być może szefostwa MSWiA).

Burmistrz nie uznała sprawy za na tyle ważną, żeby przedstawić wyniki ekspertyzy dotyczącej bezpiecznej odległości członkom Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Wołominie. Dopiero na październikowej Komisji pojawi się ten temat – i to (co bardzo zaskakujące) po wyraźnym apelu właściciela firmy chemicznej. Podczas dyskusji internetowej radny Tomasz Kowalczyk (jeden z największych apologetów Elżbiety Radwan i jej niekoniecznie najtrafniejszych decyzji), poproszony o włączenie tematu bezpieczeństwa ludzi w galerii handlowej, do porządku obrad najbliższej Komisji Bezpieczeństwa próbował uzasadnić, że nie da rady tego zrobić pisząc: “obawiam się że lista tematów jest już bardzo długa i na tej komisji nie damy rady “. Dopiero po wypowiedzi właściciela “DJ Chem” Bogdana Domagała skierowanej do Tomasza Kowalczyka: “jeśli inne tematy są ważniejsze niż bezpieczeństwo ludzi w GH na co wskazuje ekspertyza SGSP […]”to on sam zgłasza postulat, aby temat wpisać do planu spotkania najbliższej Komisji.

Bezpieczeństwo to bardzo ważna sprawa.

Ważniejsze tematy na najbliższą komisję bezpieczeństwa niż oficjalny dokument wyznaczający bezpieczną odległość? Można zacząć się zastanawiać, o co tak naprawdę chodzi Elżbiecie Radwan i jej poplecznikom?

Sprawa dla reportera, czy dla prokuratora?

Jeden z właścicieli firmy zlokalizowanej w rejonie ul. Geodetów i Łukasiewicza mówi dla “nK” prosząc o anonimowość, że jego zdaniem nie podnoszenie tematu ekspertyzy dotyczącej bezpiecznej odległości przez Elżbietę Radwan wiąże się z tym, że w jej świetle należałoby przynajmniej na tym etapie powstrzymać rozwój obiektów handlowych w tej okolicy. Nie dziwi się, jednak że burmistrz Radwan nie zajęła się tą sprawą, tak jak, jego zdaniem, powinna, ponieważ jego zdaniem doszło w międzyczasie do zmiany sojuszy. Będąca wcześniej w dobrych relacjach i wyraźnie wspierana przez właściciela “DJ Chem-u” Elżbieta Radwan, dziś już (zdaniem rozmówcy – red.) odsunęła go z grona swoich nieoficjalnych doradców, a nawet przyjaciół, na rzecz innego środowiska, czego wyrazem jest pojawienie się w urzędzie obecnej szefowej urbanistyki. Od około roku wydziałem urbanistyki w Wołominie kieruje ta sama osoba, która w ostatnim okresie kadencji Jerzego Mikulskiego, jako szefowa tego samego wydziału, nadawała ostateczny kształt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołomin, w którym to pojawiły się zapisy o dopuszczeniu obiektów handlu wielkopowierzchniowego na terenach przemysłowych po dawnej Stolarce Budowlanej i pobliskich. Według naszego informatora może mieć to również związek z faktem, że do tej pory nie ukończono sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla terenu, na którym zlokalizowany jest właśnie “DJ Chem”, ponieważ to zagroziłoby planom związanym z terenami “pod handel”. Nasz rozmówca dodaje, że “w interesie publicznym odpowiednie organy powinny przyjrzeć się sprawie nie podejmowania działań przez władze gminy, w związku z posiadaniem informacji mogących mieć znaczenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców”.

To nie przysporzy dobrej sławy miastu

Zła passa Wołomina najwidoczniej jeszcze się nie skończyła. Do tej pory rozbrzmiewają w mediach ogólnopolskich echa upadku dwóch pochodzących z Wołomina instytucji finansowych, niejednokrotnie otrzymując miano afer. Bezpieczeństwo naszych pieniędzy, to w sposób oczywisty bardzo ważna, wręcz priorytetowa sprawa. Jak zatem traktować bezpieczeństwo życia i zdrowia? Co może być prawdziwym powodem i usprawiedliwieniem dla przypadków nie traktowania sprawy bezpieczeństwa mieszkańców w sposób priorytetowy?

Trudno znaleźć drugiego włodarza gminy w Polsce, który by w równym stopniu co Elżbieta Radwan zarzucał swoim wizerunkiem przestrzeń publiczną (bilbordy) i Internet (miejskie strony i profile na FB). Co może się kryć za taką strategią informacyjną burmistrz Radwan? Dlaczego częścią tej strategii nie jest “temat bardzo ważny dla bezpieczeństwa”?

 

 

 

 

/Andrzej Polak