netKonkret

Tag "Adam Jaczewski"

Adam Jaczewski prawdopodobnie naruszył ustawę antykorupcyjną

Niedawno wołomińscy radni PIS pytali, czy nie jest przykładem korupcji politycznej sytuacja opuszczenia klubu PIS przez radnego powiatowego Adama Jaczewskiego i objęcia przez niego funkcji wiceprezesa wołomińskiej spółki gminnej podległej

Read Full Article

Handel stanowiskami, polityczna korupcja? W Wołominie?

    Handel stanowiskami, polityczna korupcja? W Wołominie?

Przypadek? Adam Jaczewski odszedł z klubu PiS, po czym wkrótce został zatrudniony w zarządzie spółki podległej burmistrz Radwan. Marta Rajchert również postanowiła przejść do tego samego klubu co Jaczewski i

Read Full Article