netKonkret

Wszystkiego najlepszego WOŁOMIN!!! Dziś są symboliczne urodziny naszego miasta

Wszystkiego najlepszego WOŁOMIN!!! Dziś są symboliczne urodziny naszego miasta
04 lutego
10:38 2018

Dziś przypada rocznica uzyskania praw miejskich przez Wołomin. Z tej okazji grób założyciela miasta oraz tablicę mu poświęconą z samego rana odwiedzili przedstawiciele Klubu im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego. Wołomin – jego przeszłość i przyszłość – są dla nas ważne, jest to nasze miejsce na ziemi i chcemy dla niego pomyślnego rozwoju – mówią młodzi członkowie wołomińskiego Klubu.

Wołomin formalnie stał się miastem 4 lutego 1919 r., na mocy dekretu Naczelnika RP Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej – 18 lutego 1894 r. Henryk Konstanty Woyciechowski zakupił dobra wołomińskie i wraz z rodziną zamieszkał tu. Majątek podzielił na dzielnice, wytyczył pierwsze istniejące do dziś ulice m. in. Lipińska, Mariańska, Miła, Polna. Potem zaczął sprzedawać działki pod zabudowę miejską. W 1908 r. był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej i został jej honorowym prezesem. Ofiarował OSP plac, aby jednostka mogła się rozwijać. Powstało tam targowisko, z którego dochód pozwolił na odpowiednie doposażenie strażaków. Po wybuchu Pierwszej Wojny światowej założono Komitet Obywatelski pod przewodnictwem H. Woyciechowskiego, który zajmował się pomocą społeczną. Po wkroczeniu Niemców w miejsce Komitetu powołano Radę Miejscową Opiekuńczą, która m.in. prowadziła ochronki dla dzieci – Woyciechowski był jej wiceprezesem.

Gdy Polska odzyskała niepodległość, a Wołomin uzyskał prawa miejskie, nowa Rada Miejska wybrała Henryka Konstantego Woyciechowskiego na wiceburmistrza Wołomina. Miał wówczas 71 lat.

H. K. Woyciechowski zmarł w Wołominie 13 czerwca 1934 r. Pochowano go na cmentarzu parafialnym Par. Świętej Trójcy w Kobyłce. (przeczytaj artykuł autorstwa p. Marzeny Kubacz p.t. “Założyciel Miasta” na stronie Dawny Wołomin )

Klub im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego

Stowarzyszenie o nazwie Klub im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego zostało niedawno wpisane do rejestru organizacji prowadzonego przez starostę wołomińskiego. Powstało z potrzeby inicjowania dyskusji i działań pro-rozwojowych dla Wołomina. Klub Woyciechowskiego jest miejscem dyskusji o naszym mieście – mocnych i słabych stronach , o przyszłości naszej gminy i regionu, o tym co konieczne, a co zbyteczne. Miejscem, w którym dyskusja ma odbywać się na płaszczyźnie porozumienia w wypracowywaniu dobrych rad i praktyk dla wszystkich odpowiadających za obszary władz w samorządzie a nie konkurencji pomiędzy ugrupowaniami. Członkowie i sympatycy Klubu Woyciechowskiego zapraszają do współpracy wszystkich, którzy mają pomysły i możliwości działania na rzecz lepszej przyszłości Wołomina. Klub stawia sobie za cel przypominanie, że podziały organizacyjne czy partyjne są jedynie sztucznie tworzonymi pozornymi barierami, natomiast to co jest naturalne i faktyczne to, fakt, że jesteśmy wszyscy mieszkańcami Wołomina i okolic i to jest nasze wspólne miejsce na ziemi.

Wołomin dziś

Miasto Wołomin zamieszkuje ponad 37 tysięcy mieszkańców natomiast całą Gminę Wołomin (miasto i sołectwa podmiejskie) zamieszkuje ponad 51 tysięcy ludzi. Wołomin jest też centralną gminą Powiatu Wołomińskiego składającego się z 12 gmin i zamieszkałego przez ponad 210 tysięcy mieszkańców. W Gminie Wołomin są dziś liczne przedszkola, szkoły, jednostki OSP oraz jednostka PSP, Komenda Powiatowa Policji, Szpital Powiatowy, liczne przychodnie zdrowia (publiczne i niepubliczne), działają liczne organizacje społeczne, funkcjonuje kilka parafii katolickich oraz parafia prawosławna. Wołomin jest siedzibą wielu małych firm oraz kilku średnich z powodzeniem zdobywających ponadlokalne rynki, a nawet rynki światowe w swoich branżach. Mieszkańcy Wołomina stanowią doskonałą bazę zasobów ludzkich dla gospodarki lokalnej oraz są doceniani na warszawskim rynku pracy ze względu m.in. na poziom wykształcenia, umiejętności zawodowe, ambicje i pracowitość.

Tomasz Kuciński

Przedstawiciele Klubu im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego przed grobem Założyciela Wołomina. Od lewej: Emil Wiatrak, Paweł Rybak, Radosław Krzyżewski, Mateusz Pietrzak, Konrad Rudziński, Anna Kotkiewicz, Sylwester Jagodziński

 

Przedstawiciele Klubu Woyciechowskiego pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 


Przeczytaj również:

Przygotowani na rok zmian w Wołominie